شرح پروژه:

طراحی و ساخت وب سایت شرکت نقشینه چسب تهران.

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: آبان ۱۳۹۸
  • نام سفارش دهنده: شرکت نقشینه چسب تهران
  • زبان برنامه نویسی: PHP, jQuery, WordPress
  • وب سایت: www.nctco.ir