شرح پروژه:

سیستم IPM خدمات کشاورزی.   

جزئیات پروژه:
  • تاریخ:  ۱۳۹۸
  • نام سفارش دهنده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
  • تکنیک‌های مورد استفاده: موشن گرافیک ،تهیه و تنظیم سناریو ، صدابرداری ، تصویرسازی
  • وب سایت: www.assc.ir/