شرح پروژه:

معرفی شبکه پرداخت آیدی پی در موشن گرافیک کمتر از یک دقیقه. نکته جالب و جذاب این هست که این ویدیو معرفی در نخستین جشنواره پویانمایی انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک در بخش تبلیغات مقام نخست را به خودش اختصاص داد. هدف زیاد بودن کلیات نیست بلکه ظرافت و جذابیت جزئیات است.   

جزئیات پروژه:
  • تاریخ:  ۱۳۹۷
  • نام سفارش دهنده: شرکت آیدی پی ID PAY 
  • تکنیک‌های مورد استفاده: موشن گرافیک ،تهیه و تنظیم سناریو ، صدابرداری ، تصویرسازی
  • وب سایت: www.idpay.ir/