شرح پروژه:

عوارض عاشقی در عصر حاضر.   

جزئیات پروژه:
  • تاریخ:  ۱۳۹۸
  • نام سفارش دهنده: شبرنگ
  • تکنیک‌های مورد استفاده: موشن گرافیک ، تصویرسازی
  • وب سایت: www.shabrang.net