شرح پروژه:

طراحی و اجرای کاتالوگ و ست بسته‌بندی جوراب واریس شرکت رایت آرین فارمد. .

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: فروردین ۱۳۹۷
  • نام سفارش دهنده: شرکت رایت آرین فارمد
  • ابزار استفاده شده: Photoshop, CorelDraw
  • وب سایت: www.rightarianfarmed.com