شرح پروژه:

طراحی و ساخت وب سایت شرکت دادمان تراز.

جزئیات پروژه:
  • تاریخ: اسفند ۱۳۹۸
  • نام سفارش دهنده: شرکت دادمان تراز
  • زبان برنامه نویسی: PHP, jQuery, WordPress
  • وب سایت: www.dadmantaraz.ir